Soạn văn 12

Soạn bài văn 12: Dọn Về Làng – Nông Quốc Chấn

Soạn bài Dọn Về Làng - Nông Quốc Chấn Soạn bài Tác giả Nông Quốc Chấn Nông Quốc Chấn...

Soạn bài văn 12: Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm

(Trích Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng) Đọc - hiểu văn bản Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm A/...

Soạn văn 10

Soạn bài văn lớp 10: Ca Dao Than Thân

Soạn bài Ca Dao Than Thân Soạn bài 1, bài 2, bài 3 Các bài ca dao, 1, 2,...

Soạn bài văn lớp 10: Tấm Cám

Soạn bài Tấm Cám Bố cục: hai phần "Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác...